Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

EUD 8 og 9

                                                                                          

Få glæden og motivationen tilbage i din skolegang!

-Vil du gå i skole på en alternativ måde med en praksisorienteret tilgang i fokus, så er EUD8/9 måske noget for dig.

 

Tanken bag EUD8/9

Den traditionelle skoledag er nødvendigvis ikke det rigtige valg for alle i folkeskolen. Derfor har Hornum Skole siden 2020 tilbudt elever i 8. og 9. klasse en anderledes skolegang, hvor teori og praksisfaglig undervisning går hånd i hånd. Der undervises i dansk, matematik, engelsk samt fysik/kemi.

I EUD8/9 har man skiftet nogle af de traditionelle fag ud med håndværksmæssige fag, samt to 3-ugers praktikker årligt. Det betyder, at man har skiftet fag som f.eks. kristendom, historie, geografi, tysk, idræt mm. ud, med to dage på erhvervsskolen (HEG) i Aars. Eleverne får gennem et skoleår stiftet bekendtskab med en bred vifte af håndværksmæssige linjer, f.eks. smed, tømrer, mekaniker, mad og ernæring mv.

Formålet med undervisningen, både den faglige og den praktiske, er med henblik på at afslutte 9. klasse eksamen – en eksamen, som giver dig mulighed for at søge ind på en erhvervsuddannelse.

 

 

  • Praksisundervisningen foregår på HEG i Aars mandag og tirsdag 8-13

  • Faglig undervisning foregår på Hornum Skole 8-14

 

Målgruppen

Målgruppen er elever, som er afklaret med, at de ønsker sig en erhvervsmæssig uddannelse efter endt folkeskole. Elevgruppen er folkeskoleelever med særlig interesse og motivation for de praksisfaglige fag, som har lyst til, og gavn af, at kombinere læring i klasseværelset med arbejde i værkstederne på HEG

Målgruppen kan være skoletrætte elever, de har eventuelt stiftet bekendtskab med skolevægring i større eller mindre omfang, har svært ved at sidde stille, er udfordret med f.eks. koncentrationsbesvær eller lign. Eleverne kan have faglige huller, være ordblinde, alt sammen årsager, som resulterer i manglende motivation for skolen.

Erfaringen med målgruppen er, at de gennem EUD8/9 får skabt ny energi og et overskud til at gå i skole. Dét at starte i en ny klasse, med nye lærere/pædagoger samt klassekammerater, opleves oftest som en frisk start. Elever har et godt fællesskab, og de har ofte flere fælles karaktertræk som gør, at de føler sig set og accepteret som den de er. Der er bedre normering i klassen, og derved har den enkelte lettere ved at få hjælp til det faglige i undervisningen. Den reduceret fagpakke betyder, at eleverne bedre kan overskue og fordybe sig skolen. Relationen blandt de voksne og elever er bærende led i dagligdagen, og pædagogerne er de gennemgåede voksne, både i undervisning på HEG samt på Hornum Skole.

Optagelse 

Det kræver ikke en visitation fra PPR eller lign. da EUD8/9  ikke er et specialtilbud. Der er plads til 26 elever i klassen, og der er løbende optag, hvis der opstår ledige pladser i løbet af skoleåret. I forbindelse med optag laves en individuel vurdering af eleven, hvor der evalueres om eleven har de rette personlig og sociale kompetencer til, at opnå et godt udbytte af dette skoletilbud.

Hvis du tænker at EUD8/9 kunne være noget for dig, så tag en snak med din skoleleder på nuværende skole, eller med din skoles UU-vejleder.                                                                                                                                                                             

Ved yderligere spørgsmål er I velkommen til at kontakte viceskoleleder

Ina Holst Hansen 23295636 eller Henrik Bygholm 40192592

Mail: ihan@vesthimmerland.dk

Se tidligere elever og forældre fortælle omkring deres oplevelse med EUD her:

Dokumenter

Elev og forældreudsagn november 2023.pdf

Shape Created with Sketch.

EUD folder november 2023.pdf

Shape Created with Sketch.